Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ) ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
(ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)
Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος Τάτσης
 

    Ὁ Χριστὸς θεράπευσε δύο δαιμονιζόμενους στὴ χώρα τῶν Γεργεσηνῶν. Ἕνα θαῦμα, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνθουσιάσει τοὺς κατοίκους.Ἕνα θαῦμα, ποὺ ἔπρεπε νὰ θεωρηθεῖ ὡς μεγάλη εὐεργεσία ἐκ τοῦ Χριστοῦ πρὸς αὐτοὺς καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ μιὰ θερμὴ ὑποδοχή του καὶ φιλοξενία. Καὶ ὅμως, οἱ Γεργεσηνοὶ τὸν ἔδιωξαν ἀπὸ τὸν τόπο τους, γιατὶ τοὺς προκάλεσε οἰκονομικὴ ζημιὰ μὲ τὸ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς δαίμονες νὰ εἰσέλθουν στὴν ἀγέλη τῶν χοίρων, ποὺ ἦταν ἀπαγορευμένο ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ κοιτοῦσαν μόνο τὰ συμφέροντά τους καὶ ἀδιαφοροῦσαν γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.Ἔτσι θεώρησαν καθῆκον τους νὰ ὑποδείξουν στὸν Χριστὸ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν περιοχή τους. Ἡ συμπεριφορά τους αὐτὴ ἦταν σκληρὴ καὶ ἀπαράδεκτη..
    Σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο μιμοῦνται τὴ συμπεριφορὰ τῶν Γεργεσηνῶν. Ἀπομακρύνουν τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν προσωπική τους ζωή, ἀπορρίπτουν τὴ διδασκαλία του καὶ ἐπιδίδονται στὴ φιλαργυρία, τὴν φιλοδοξία καὶ τὴ φιληδονία. Δὲν θέλουν νὰ τοὺς ἀνακόπτει ὁ Χριστὸς τὶς ἁμαρτωλές τους δραστηριότητες. Προτιμοῦν νὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστό, χωρὶς νὰ τοὺς ἀπασχολεῖ καθόλου ὅτι ἡ ζωή τους θὰ γίνει δυστυχισμένη, ἀφοῦ θὰ τοὺς σέρνει ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μόνο γιὰ τὸ κακὸ εἶναι ἱκανός.
   Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ συμπεριφέρονται ἀναλόγως καὶ στοὺς κληρικοὺς καὶ θρησκευόμενους. Δὲν τοὺς θέλουν κοντά τους, δυσανασχετοῦν, ὅταν τοὺς ἀκοῦν, ἀρνοῦνται τὴν ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία μαζί τους. Τηροῦν μιὰ στάση ἀρνητική, κάποτε δὲ καὶ ἐχθρική. Χωρὶς ποτὲ νὰ τοὺς ἔχουν ἐνοχλήσει ἢ ζημιώσει σὲ κάτι, δὲν θέλουν τὴν παρουσία τους, γιατὶ τοὺς θεωροῦν ὅτι ἐκπροσωποῦν τὸν Θεό, τὸν φέρνουν κοντά τους, κάτι ποὺ ἀποστρέφονται. Πόση διαστροφὴ ὑπάρχει στὸν κόσμο! Νὰ θεωροῦν τὸν στοργικὸ καὶ γλυκύτατο Ἰησοῦ ἐχθρό τους, ἐνῶ καθημερινὰ τοὺς εὐεργετεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ ἀδιάκοπα τοὺς προστατεύει ἀπὸ τοὺς πολλοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζουν!
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 18/6/2010
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 
Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com


Read more: http://www.egolpion.com/5mathew_tatsis.el.aspx#ixzz2VB1HY35r

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου