Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ιερά Μονή ζωγράφου Αγίου Όρους, Επιστολή - υπογραφή της "Ομολογίας Πίστεως"


Ιερά Μονή Ζωγράφου
Άγιον Όρος
Άθω

Προς την Σύναξιν Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
Εις Θεσσαλονίκην 
  Εν τη Ιερά Μονή Ζωγράφου τη 30.03.2010
Σεβαστοί και αγαπητοί εν Χριστώ πατέρες και αδελφοί,
  Δια του παρόντος ιεροσφραγίστου και ενυπογράφου Μοναστηριακού ημών γράμματος εκρφάζομεν θερμάς ευχαριστίας δια την αποσταλείσαν εις την καθ' ημάς Ιεράν  Μονήν «Ομολογίαν Πίστεως κατά του Οικουμενσιμού».
  Δηλούμεν δε ότι η αδελφότητα της ημετέρας Μονής εξ ίσου συμμετάσχει εις την δικαιολογημένην ανησυχίαν Υμών δια την συστηματικήν καλλιέργιαν και διάδοσιν του Οικουμενισμού. Όθεν διατελούντες μετά πολλής της εν Κυρίω φιλαδελφίας και αγάπης, προσυπογράφομεν μετ' αισθημάτων ευθύνης την εν λόγω Ομολογία
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωγράφου
Αρχίμ. Αμβρόσιος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου