Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; (Ι.Ρωμανίδης)


Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; (Ι.Ρωμανίδης)

Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας; (Ι.Ρωμανίδης)

«Ποιοι είναι τώρα οι θεολόγοι της Εκκλησίας; Είναι μόνο εκείνοι που έφθασαν στην θεωρία. Η θεωρία συνίσταται στην φώτισι και στην θέωσι. Η φώτισις είναι μία κατάστασις αδιάλειπτος, που υπάρχει εν ενεργεία όλο το ημερονύκτιο, ακόμη και κατά τον ύπνο. Ενώ η θέωσις είναι μία κατάστασις κατά την οποίαν βλέπει κάποιος την δόξαν του Θεού, και η οποία διαρκεί όσο θέλει ο Θεός.

Ένας φωτισμένος μπορεί να μη φθάση ποτέ σε θέωσι. Ο Θεός, που την χαρίζει, κρίνει αν είναι απαραίτητο να οδηγήση έναν φωτισμένο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου