Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ιερόν Κοινόβιον Οσίου Νικοδήμου, Επιστολή - Υπογραφή της "Ομολογίας Πίστεως"


 Ιερόν Κοινόβιον Οσίου Νικοδήμου, Επιστολή - Υπογραφή της "Ομολογίας Πίστεως"
ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ
ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Εν Πενταλόφω, τη 2α Μαΐου 2009

Προς την Σύναξιν Ορθοδόξων

Κληρικών και Μοναχών.


Σεβαστοί εν Χριστώ Αδελφοί, Χριστός Ανέστη,

Ελάβομεν το πόνημα της Υμετέρας Συντακτικής Επιτροπής υπό τον τίτλον «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΣ, Κατά του Οικουμενισμού». Συμφωνούμεν μετά της Ομολογίας Πίστεως και προσυπογράφομεν εκθύμως.

Ευχόμενοι ίνα πάντοτε «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» εν τη καλή ομολογία ην παρελάβομεν, ασπαζόμεθα Υμάς αδελφικώς εν Χριστώ, αναφωνούντες άμα το, Αληθώς Ανέστη.

Ο Καθηγούμενος
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος
και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου